Zásady ochrany osobních údajů

Odesláním formuláře souhlasíte, aby provozovatel těchto stránek STAVOBONTT s.r.o., se sídlem Praha 5 – Zličín, Strojírenská 260/14, PSČ 155 21 IČ:  27063194 (dále jen „Správce“), ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovával níže vypsané osobní údaje.

  • jméno a příjmení,
  • e-mailovou adresu,
  • telefonní číslo.

1. Emailová adresa, jméno a příjmení, telefonní číslo a datum narození budou zpracovány za účelem kontaktování autora zprávy ohledně odpovědi na jeho dotaz či poptávku nabízející služby.

2. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 3 let, pokud tuto dobu neprodloužíte.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • a. poskytovatel webhostingu, společnost INTERNET CZ, a. s., se sídlem č.p. 2, 384 03 Ktiš Česká republika IČ: 26043319,
  • b. případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

5. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu nebo emailu. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek smazání vaší e-mailové adresy.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A VAŠE PRÁVA

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.